Sleep Enhacement

Przeprowadzone badania potwierdziły (Sleep Center USA),  że stopniowe spowalnianie odtwarzania dźwięków ułatwia zasypianie, powoduje, że śpimy lepiej i jesteśmy bardziej zrelaksowani (wypoczęci).
We współpracy z dr Jeffrey’em Thompsonem rozwiązanie to  wdrożono w wybranych generatorach dźwięków Sound Oasis.
Jak to działa:
Po uruchomieniu funkcji ułatwiającej zasypianie -Sleep Enhacement ®, szybkość odtwarzania wybranego dźwięku stopniowo maleje, aż  do ok. 60 % początkowej wartości. Na przykład,  w przypadku odtwarzania tematu dźwiękowego  “Oceaniczne fale”, długość fal będzie ulegała stopniowemu zwiększeniu, w sposób naturalny  ułatwiając zaśnięcie.  Po osiągnięciu minimum (60% początkowej wartości) szybkość odtwarzania pozostanie na tym poziomie, aż do momentu zaprogramowanego (30,60 lub 90 min) lub ręcznego wyłączenia odtwarzania dźwięku.
Aktywacja funkcji  ułatwiającej zasypianie Sleep Enhacement ® jest bardzo prosta. Wystarczy tylko nacisnąć jeden przycisk. Powtórne jego naciśnięcie dezaktywuje opisaną funkcję ułatwiającą zasypianie.Na osi pionowej pokazano szybkość odtwarzanego tematu dźwiękowego %
Na osi poziomej czas

Generatory dźwięków posiadające funkcję ułatwiającą zasypianie -Sleep Enhacement ®:

S-5000

S-650-02

S-660

S-665

S-580

S-680-02

S-680-01