Regulamin Sklepu

Firma
Sklep internetowy działający pod adresem www.astrex.pl prowadzony jest przez firmę ASTREX z siedzibą w Warszawie przy ulicy Legionowej 10 posiadajacą NIP 113-041-99-33, REGON 015831436, e-mail sklep@astrex.pl, nr telefonu 22 665 06 25
Dane osobowe
Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.astrex.pl, są przetwarzane przez firmę ASTREX z siedzibą w Warszawie, przy ul. Legionowej 10.
Powierzone przez klientów dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
Jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, promocjach oferowanych przez sklep www.astrex.pl oraz przesyłaniu innych informacji zwiazanych z prowadzoną przez firmę ASTREX działalnością. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
Każdy klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Ceny
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są podane w złotych polskich.
Cena podana przy towarze jest obowiązująca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Zamówienia
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.astrex.pl, pocztę elektroniczną sklep@astrex.pl lub telefonicznie. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
Dostawa zamówionego towaru
Towar zamówiony w sklepie internetowym www.astrex.pl dostarczamy za pośrednictwem kuriera
Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  • Czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia

Wraz z towarem wydawany jest dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
Płatności
Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
Przed wysłaniem towaru Klientowi 

  • Przelewem na rachunek bankowy firmy ASTREX
  • Kartą kredytową lub przelewem elektronicznym w przypadku wybrania opcji płatności za pośrednictwem serwisu PayU

W momencie odbioru towaru, gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - dostawa za tzw. pobraniem przy odbiorze.
Zwroty
Klient, może od umowy odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a nagrania/oprogramowanie dostarczone na nośnikach nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty
Sklep nie przyjmuje zwrotów: płyt CD, poduszek dźwiękowych oraz  okularów ułatwiających zasypianie Glo To Sleep.
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt, i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować firmę ASTREX – tel.: 22 665 06 25, e-mail: sklep@astrex.pl
Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Firma ASTREX nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.astrex.pl.
Firma ASTREX zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu